Metoda Briana Mulligana

System Briana Mulligana jest specjalistyczną metodą diagnostyczno - terapeutyczną. Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania technik działających bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy.

Nowatorskie podejście koncepcji leczenia polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Mulligan uważa m.in, że zmiany w obrębie segmentu ruchowego (w tym stawów międzywyrostkowych) mogą powodować ograniczenia ruchu i ból w czasie jego wykonywania. Zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale ich analiza powinna odbywać się w odniesieniu do całego segmentu ruchowego.

Koncepcja Mulligana zakłada:
 

Praktyczne zastosowanie koncepcji Briana Mulligana daje terapeutom oraz lekarzom wiedzę i nowe narzędzia do pracy z pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego. Wyposażają pacjenta w niezbędne informacje dotyczące postępowania w okresie zaostrzenia choroby, wykonywania czynności dnia codziennego w sposób nie prowokujący wystąpienia objawów. Przygotowują do profilaktyki nawrotów choroby oraz przejęcia części odpowiedzialności za proces leczenia.

Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty, oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, co zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.
Metoda Mulligana opiera się na wielu różnorodnych technikach, m.in. techniki przeciwdziałające bólowi głowy, a także mobilizacyjne techniki kręgosłupowe połączone z aktywnym ruchem kończyn, techniki z zastosowaniem pasów stabilizacyjnych.
Metoda Briana Mulligana może być z powodzeniem używana/stosowana w procesie usprawniania pacjentów jako samodzielna lub jako uzupełnienie innych sposobów terapii w wielu przypadkach gdzie nie zawsze dotychczasowe leczenie jest efektywne.
Uzyskane pozytywne efekty w grupie pacjentów przy zastosowaniu technik wg. metody Mulligana mogą być rezultatem wystarczającego stymulowania długotrwałych zmian w układzie nocyceptywnym i zespole dysfunkcyjnym narządu ruchu wywołując zanik lub uśmierzenie bólu oraz poprawę funkcji prawdopodobnie poprzez bardziej złożone mechanizmy niż przy zwykłej długotrwałej stabilizacji.

Ostatnia aktualizacja: